Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som under de senaste åren vunnit allt mer förtroende. Stötvågsbehandling utgör idag ett värdefullt verktyg för många av världens läkare och terapeuter i deras strävan att hjälpa sina patienter till smärtfrihet och återställd funktion. Samtidigt som allt fler uppmärksammat stötvågsbehandlingens positiva effekter, har den kliniska evidensgraden vuxit sig starkare i takt med att fler och välgjorda studier publicerats.

Stötvågsbehandling ses som ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska ingrepp. Appliceringen är enkel och behandlingstiderna är
i regel korta och intensiva. En stötvågsbehandling tar mellan 5–10 minuter och behandlingen upprepas med 5–10 dagars mellanrum.
Totalt brukar 3–4 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

 

Stötvågsbehandling är lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade besvär, till exempel:

  • Hälsenebesvär
  • Hälsporre 
  • Benhinneinflammation
  • Axelsmärta
  • Tennisarm/Golfarm
  • Löparknä/Hopparknä
  • Triggerpunkter

 

Boka din tid här länk till bokningssidan

Meny