Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som under de senaste åren vunnit allt mer förtroende. Stötvågsbehandling utgör idag ett värdefullt verktyg för många av världens läkare och terapeuter i deras strävan att hjälpa sina patienter till smärtfrihet och återställd funktion. Samtidigt som allt fler uppmärksammat stötvågsbehandlingens positiva effekter, har den kliniska evidensgraden vuxit sig starkare i takt med att fler och välgjorda studier publicerats.

Stötvågsbehandling ses som ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska ingrepp. Appliceringen är enkel och behandlingstiderna är
i regel korta och intensiva. En stötvågsbehandling tar mellan 5–10 minuter och behandlingen upprepas med 5–10 dagars mellanrum.
Totalt brukar 3–4 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

Meny