Naprapati & Massage

Naprapati är en effektiv terapiform där vi först noggrant utreder ditt besvär, därefter behandlar i syfte att minska smärtan och återställa funktion, för att slutligen tillsammans med patienten förebygga framtida besvär.

Vår viktigaste uppgift är att ta reda på vad som orsakar ditt besvär och hur det kan underlättas – på riktigt.

Kroppshälsans styrka grundar sig i en helhetssyn där djupa kunskaper inom flera medicinska områden ger goda förutsättningar för korrekt diagnos och god behandling.

På Kroppshälsan arbetar vi främst med våra händer och kombinerar olika manuella behandlingstekniker.
Vanligtvis involveras patienten i rehabiliteringen genom individuella ergonomi- eller träningsprogram som följs upp. Det är avgörande för att åtgärda orsakerna bakom symptomen som har lett till patientens besvär.

En vanlig missuppfattning är att naprapater endast behandlar ryggbesvär såsom nackspärr och ryggskott. Inte alls!

En naprapat kan jobba med alla delar av kroppen och många olika besvär.
Några exempel är tennisarmbåge, löparknä, hälsporre, huvudvärk och axelsmärta.

Vårt arbetsområde är med andra ord väldigt brett!