Naprapati

Naprapatens viktigaste uppgift är att ta reda på vad som orsakar patientens besvär. Utifrån det utformas en behandlingsstrategi som är optimal för patientens behov. Det kan innefatta metoder som ledbehandling, massage, stötvågsbehandling och rehabträning för att nämna några. Naprapatens styrka grundar sig på en helhetssyn där dennes djupa kunskaper inom flera medicinska områden ger goda förutsättningar för korrekt diagnos och behandling.
En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar olika manuella behandlingstekniker. Vanligtvis involveras patienten i rehabiliteringen genom individuella ergonomi- eller träningsprogram som följs upp. Det är viktigt för att åtgärda orsakerna bakom symptomen som har lett till patientens besvär.

Det är en vanlig missuppfattning att naprapater bara behandlar ryggbesvär såsom nackspärr och ryggskott. Då rygg- och nackbehandlingar ofta är en central del i terapin så behandlar naprapater även smärta och stelhet i övriga kroppen. Några exempel är tennisarmbåge, löparknä, hälsporre, huvudvärk och axelsmärta. Naprapatens arbetsområde är med andra ord väldigt brett.

Sammantaget gör detta naprapatin till en effektiv terapiform där man först noggrant utreder patientens besvär, därefter behandlar i syfte att minska smärtan och återställa funktion, för att slutligen tillsammans med patienten förebygga framtida besvär.

Om du är osäker på om behandling av naprapat skulle passa just dina besvär, ring eller maila oss på kroppshälsan i Örebro och rådfråga en naprapat. Det kostar ju inget att fråga.
Boka din tid här “länk till tidsbokningen