Naprapati

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela rörelseapparaten. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar. Just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk medicin är själva kärnan inom naprapati.

En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching. För att nå ett varaktigt resultat är naprapaten noga med att motivera patienten att själv vara delaktig i rehabiliteringen och behandlingen följs vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapatens breda kompetens inom rörelse- och stödjeorgan gör att arbetsområdet för en naprapat är väldigt brett, vi behandlar allt från käkledslåsningar till värkande fötter.

Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man noggrant utreder patientens besvär, därefter behandlar i syfte att minska smärtan och återställa funktionen, för att slutligen tillsammans med patienten förebygga framtida besvär.

Meny