Samtalsterapi/stödsamtal/coaching

Samtalsterapi
När det inte räcker att samtala med vänner eller familj om det man upplever eller när tidigare strategier vid svårigheter inte längre fungerar kan en terapeut vara till god hjälp. Orsakerna till att söka terapi kan vara många. Det kan handla om, stress, låg självkänsla, en vilja att utveckla vissa sidor hos sig själv relationsproblem, känslor av ensamhet, nedstämdhet och oro. Andra orsaker kan vara sorg, separation, och andra traumatiska händelser.

Hur länge?
Terapin kan pågå i allt ifrån ett par enstaka samtal till ett år eller längre. Vi kommer tillsammans fram till vad som är det bästa för dig.

Stödsamtal/Rådgivning
För dig som inte behöver terapi men som befinner dig i en svår situation t.ex. en konflikt på arbetet eller i familjen, har erfarit en svår förlust eller separation etc kan stödsamtal/rådgivning vara hjälpsamt för att få stöd och vägledning i att hantera situationen.

Coachning är ett effektivt redskap för att kunna gå från tanke till handling och för att på ett strukturerat sätt bena i känslor och tankar t.ex. vid ett vägval i livet. Coachande samtal kan handla om relationer, svåra beslut, beteendeförändring och annat. Kanske har du redan ett mål som du vill nå och behöver hjälp med hur du ska ta dig dit eller kanske har du inte har något konkret mål annat än att du vill ha förändring och inte vet hur den ska se ut för att du ska känna dig mer nöjd.

Hur länge?
Beroende på dina behov träffas vi allt ifrån ett par gånger till en längre period- det bestämmer vi tillsammans i inledningen av kontakten.

Vad kan coachande samtal ge?
Nya perspektiv på dig själv och din situation
Nycklar till bättre självkännedom och självkänsla
Större förmåga att se andra vägar och möjligheter

Parterapi
Alla relationer behöver omvårdnad och det är vanligt att man som par har svackor i relationen som det kan vara klokt att ta hjälp för att komma över. Parterapi kan ge den nödvändiga distansen från vardagens måsten där ni under ett samtal hos oss får möjlighet att se varandra och prata om er relation precis som den ser ut under vår vägledning. Ni får möjlighet att både lyssna på varandra och att ge uttryck för tankar och känslor. Många par som kommer till oss väljer att kombinera gemensamma besök med enskilda samtal då mötet med ens partner kan bli mer givande om du kan se och förstå dig själv.

Hur länge?
Många parterapier är relativt korta, vanligt är att vi träffas 3- 5 gånger men behovet varierar beroende på vad ni kommer med.

Meny